Steven
Cooper

Dawny mieszkaniec Terytoriów Północno-Zachodnich i terytorium Nunavut gdzie zaczynał swoją karierę jako adwokat. Od ponad trzech dekad prowadzi praktykę prawniczą. Obecnie koncentruje się na pozwach zbiorowych na terenie całej Kanady. Większość spraw, które prowadził i prowadzi, dotyczy rdzennych mieszkańców Kanady, którzy w przeszłości byli niesprawiedliwie traktowani przez rządy, organizacje pomocowe i kościoły. Jest głównym pełnomocnikiem stron w pozwach dotyczących funkcjonowania szkół asymilacyjnych, przymusowych przesiedleń, zlikwidowanego już systemu szpitali dla Indian, przymusowych sterylizacji kobiet, eksperymentów medycznych przeprowadzanych na Inuitach i innych rdzennych mieszkańcach Północy, dyskryminacji w służbie zdrowia i dyskryminacji przez kanadyjską policję konną.

Ponadto jest pełnomocnikiem w sprawach dotyczących przymusowego przekazywania dzieci rdzennych mieszkańców do adopcji przez rodziny na całym świecie (tzw. afera Sixties Scoop). Pomaga również organizacjom zrzeszającym rdzennych mieszkańców Kanady i Inuitów w kontekście ich wewnętrznych procedur wyborczych; nieprawidłowości w procesach wyborczych i budownictwa na terenach tradycyjnie do nich należących. Steven Cooper regularnie reprezentuje klientów w sprawach dotyczących m. in. praw traktatowych, statusu rdzennych mieszkańców a nawet adopcji. Występuje przed różnymi gremiami poruszając tematy tak różne, jak prawa człowieka i ubezpieczenia żniwiarzy od wypadków.

fot. z archiwum prywatnego