Derrick de Kerckhove Literacki Sopot media

Derrick
de
Kerckhove

powiązane wydarzenia

McLuhan w epoce algorytmów

DEBATA
23.08., godz. 15:00

Derrick
de
Kerckhove

Był dyrektorem McLuhan Program in Culture & Technology na University of Toronto, gdzie został profesorem emeritus na wydziale j. francuskiego. Następnie dołączył do obsady wydziału socjologii na University Federico II w Neapolu. Dyrektor ds. naukowych w wydawanym w Rzymie miesięczniku "Media Duemila" i "Osservatorio TuttiMedia". Jest autorem kilkunastu książek przetłumaczonych na kilkanaście języków. Profesor wizytujący na Polytechnic Institute w Mediolanie i dyrektor ds. badań naukowych na Interdisciplinary Internet Institute (IN3) w Universitat Oberta de Catalunya w Barcelonie. Jego zainteresowania obejmują technopsychologię, psychotechnologię, badania nad neurokulturą, technologie stosowane w sztuce i komunikacji, teorię mediów, oprogramowanie do nauki w grupie i inteligencję otwartą/konektywną.

Fot. z archiwum autora