Anna
Wasilewska

Od roku 1979 pracuje w redakcji „Literatura na Świecie”, a od 1993 prowadzi dział literatury francusko i włoskojęzycznej. Przygotowała lub prowadziła szereg monograficznych numerów poświęconych poszczególnym pisarzom lub zjawiskom literackim. Przekładała utwory m.in. Italo Calvina, Tommasa Landolfiego, Alberta Moravii, Umberta Eco, Daria Fo, Ugo Bettiego, Eduarda de Filippo, Andrei Camilleriego, Carla Emilia Gaddy, Georges’a Pereca, Raymonda Queneau, Maurice’a Blanchota, Antoine’a Saint-Exupéry’ego, Jacques’a Derridy, Jeana Geneta, Jeana Echenoza, Michela Leirisa, Jana Potockiego, Alberta Camusa. Pisuje także teksty krytyczne. Mieszka w Warszawie. Wydała tom rozmów: Od Potockiego do Pereca. Pięć rozmów o literaturze francuskiej.

fot. Renata Dąbrowska