Anna Nacher Literacki Sopot media

Anna
Nacher

powiązane wydarzenia

McLuhan w epoce algorytmów

DEBATA
23.08., godz. 15:00

Anna
Nacher

Pracuje w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jej zainteresowania naukowe koncentrują się na kulturze cyfrowej, teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, badaniach nad dźwiękiem, sztuce mediów, e-literaturze, posthumanizmie. Kierowniczka trzyletniego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki ("Estetyka obrazowania post-cyfrowego - między nowym materializmem a filozofią zorientowaną na przedmiot"). W semestrze jesiennym 2019/20 Fulbright Scholar-in-Residence w ramach programu Creative Digital Media w Winona State University (USA). Ma w dorobku wykłady gościnne w Aarhus University, St. Petersburg State University, Washington State University-Vancouver oraz University of Minnesota. Autorka trzech książek oraz licznych artykułów i rozdziałów w monografiach opublikowanych w Polsce i za granicą, m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, "Kwartalniku Filmowym", „Czasie Kultury”, „Kulturze Popularnej”, "Tekstach Drugich”, „Communications+1”, "Hyperrhiz". W 2018 roku członkini jury nagrody im. N. Katherine Hayles dla najlepszej książki naukowej o literaturze elektronicznej przyznawanej rokrocznie przez Electronic Literature Organization. W 2019 roku członkini komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej Re:Sound Media Art Histories 2019 w Aalborgu (Dania), kuratorka sesji "Re-sounding 'Dark' Ecologies: Sound-Walking revisited" (Track 6: Sound Within Bodies, Wet Media Practices, Environment and Life-World). Zastępczyni redaktora naczelnego"Przeglądu Kulturoznawczego". Od 2019 roku członkini Board of Directors Electronic Literature Organization. Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

fot. z archiwum autora